AVG privacy wetgeving

logo blad transparantIn mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan.  De AVG zorgt voor betere beveiliging van persoonsgegevens. Het uitgangspunt van de AVG is dat persoonsgegevens niet zonder meer verwerkt en beheerd mogen worden door zorginstellingen. Organisaties die stelselmatig persoonsgegevens verwerken, zoals in de zorg, krijgen een grote verantwoordingsplicht. Daar gaat praktijk Foodstappen zorgvuldig mee om.

AVG spelregels voor praktijk Foodstappen:

  • Sluit praktijkruimte af bij (tijdelijk) verlaten van de werkplek.
  • Lockt beeldschermen (geen toegang tot informatie), ook bij (tijdelijk) verlaten van de werkplek.
  • Laat geen privacy gevoelige documenten onbeheerd achter op de werkplek en zorgt voor kasten die op slot kunnen.
  • Begeleidt externe bezoekers en laat deze niet alleen in ruimten waar informatie te ontsluiten is.
  • Bij overname van beeldschermen door ICT-leveranciers, worden privacygegevens eerst afgesloten.
  • Plaatst werkplekken zodanig dat deze niet naar een (open) raamzijde zijn gericht.
  • Voert vertrouwelijke (telefoon) gesprekken in daarvoor bestemde ruimten.
  • Zorgt voor installatie van beveiligingspatches van operating systemen zoals Windows en Apple wanneer dit niet automatisch gebeurt.
  • Let op phising-mails. Hierdoor kan malware (virussen) worden geïnstalleerd waarmee kwaadwillenden de computer volledig kunnen overnemen en informatie kunnen inzien/stelen.
  • Zorgt voor sterke wachtwoorden en eventuele kasten/kluizen die op slot kunnen.

Jouw gegevens worden ten alle tijden uitsluitend gebruikt voor advisering aan jou en niet voor andere doeleinden. Dit geldt natuurlijk ook bij het invullen van het contactformulier of wanneer er geen dienst afgenomen wordt. logo blad transparant gedraaid